Het opzetten van online training voor vrijwilligers is eigenlijk ontstaan vanuit 'farocompagnie'. Farocompagnie is een klein bedrijfje dat training geeft op maat van vrijwilligersorganisaties rond de de verschillende thema's die je ook bij T-WAVE kan terugvinden.

  • Farocompagnie is gericht op 'live' trainingen en biedt workshops aan rond  'nieuwe vrijwilligers zoeken', 'fundraising' en 'uitrollen van een communicatieplan'.
  • We bieden ook een vorming aan rond inspirerend leiderschap voor trekkers van vrijwilligerswerk, onderwijs en zorginstellingen. 
  • We helpen ook met het uitrollen van een toekomstplan met als eindresultaat: een nieuwe missie, een krachtige visie en een reeks inspirerende waarden. Kortom we bouwen samen met jou aan een nieuw toekomstkader voor je vereniging.
  • We helpen ook met het uitwerken van een kader om 'levenslang leuk te leren binnen je vereniging of organisatie' aan de hand van het gratis gebruiken van de online tool 'top vrijwilligerscoach worden in 20 stappen'. 
  • Je kan bij Farocompagnie ook altijd een consulting en coaching op maat aanvragen.

Farocompagnie wordt gedragen door Walter Van Wouwe.

Wil je graag gebruik maken van dit 'live' aanbod of wil je graag mee informatie hierover neem dan contact op met walter.vanwouwe@me.com of 0494 52 99 58.

T-WAVE biedt ook webinars aan i.s.m. Farocompagnie

T-WAVE biedt de kans om de online trainingsmodules ook te volgen als webinar op maat van jouw vereniging. Een webinar duurt tussen een uur en twee uur. Dit heeft verschillende voordelen:

Je volgt de module met een team (minimum 3), dat stimuleert het leren.

Je kan je focus richten op het thema en haalt zo een hoog rendement uit je tijdsinvestering.

Je kan direct al je vragen stellen en zo het aanbod nog dichter laten aansluiten bij jouw situatie.

Elk webinar bezorgt je een aantal inhoudelijke impulsen afgewisseld met opdrachten op maat van jouw situatie.

Je krijgt nadien gratis toegang tot de opname van het webinar zodat je deze thuis nog opnieuw kan bekijken.


Wat

We bieden in een reeks van 10 webinars van telkens een uur een routeplan aan voor een topvrijwilligerscoach. Dit is een ideaal traject om vrijwilligers met een nieuwe opdracht of beroepskrachten eens een volledig kader aan te bieden waarbinnen ze hun engagement als vrijwilligerscoach kunnen plaatsen en doorontwikkelen, klaar voor morgen.

We staan stil bij de context waarbinnen we vandaag vrijwilligerswerk mogen uitrollen. Dat is stap 1 en stap 2.

In stap 3 gaan we op zoek naar het fundament, het basiskader waarbinnen je vrijwilligerswerk kan organiseren. We gaan dieper in rond leiding geven aan vrijwilligers in stap 4. We verdiepen het scherp zetten van je missie in stap 5, we hebben het over het vertalen van je missie in een praktische visie in stap 6, rond het scherp zetten van je waardenkompas om dan in stap 7 te gaan voor een sterke programmatie en te zorgen dat je samenwerkt met een sterk dragend team (of bestuur) in stap 8.

Dan zoomen we in op de vorming in de diepte van je rol als trekker of vrijwillgerscoach, aan de hand van het werken met grondhoudingen. In stap 9 maak je kennis met het basisidee van de grondhoudingen. In stap 10 verdiepen we drie grondhoudingen die de persoonlijke leiderschapsstijl versterken, in stap 11 maak je kennis met 3 grondhoudingen om de teamkracht te vergroten en in stap 12 breken we een lans voor zelfzorg.

Vervolgens geven we aandacht aan een aantal praktische hefbomen om je vrijwilligerswerking te optimaliseren, in stap 13 krijg je tips om optimaal te vergaderen, in stap 14 tips rond het vinden van nieuwe vrijwilligers, in stap 15 tips om de kas te vullen (fundraising) en in stap 16 tips om goed (intern - extern) te communiceren.

We ronden af met een stukje spitstechnologie of echt verdiepende thema's. In stap 17 ontdekken we de levenscyclus van een vrijwilligerswerking en geven handige tips om daar mee om te gaan. In stap 18 hebben we het over vernieuwend, pionierend vrijwilligerswerk en starten van nieuwe groepen. In stap 19 geven we tips voor een optimale samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. En in stap 20 zoomen we in op het grote belang van connectie tussen alle vrijwilligers op een doordachte wijze en stellen we voor om een helder waarderingsbeleid uit te bouwen.

We ronden nog af met een warme oproep om LevensLang Leuk Leren tot een vast onderdeel te maken van je vrijwilligerswerking.

Wanneer

Op aanvraag. Vanaf 5 geïnteresseerden wordt het webinar ingericht.

Bijdrage

100 euro per deelnemer.  


Wat

We doorlopen in deze webinar vijf stappenwaarin leerimpulsen en interactieve opdrachten elkaar af wisselen en we voorzien in het midden een passende pauze.

Wanneer

Op aanvraag. Vanaf 3 geïnteresseerden wordt het webinar ingericht.

Bijdrage

20 euro per deelnemer.  

Wat?

We leren je jouw fundraisingfocus scherp te stellen. Je ontdekt het belang van een juiste fundraisingmix, je maakt kennis met 13 haalbare manieren om aan fundraising te doen.We geven je tips om een sterk fundraisingteam te bouwen.We geven je tips om een bruikbaar draaiboek met een handige voortgangscontrole te maken.

Wanneer?

Op aanvraag. Vanaf drie geïnteresseerden wordt het webinar ingericht.

Bijdrage

20 euro per deelnemer. 

Wat

Hoe leer je strategisch nadenken over externe communicatie zodat al je communicatie initiatieven een positief effect hebben op je werking? Hoe bouw je aan je imago? Hoe kan je verschillende doelgroepen in kaart brengen? We maken kennis met de vier communicatielijnen van een hedendaags communicatieplan voor vrijwilligers. 

Hoe bouw je een communicatieteam en werk je een communicatieplan op maat van jouw vereniging? 

Wanneer

Op aanvraag. Vanaf drie geïnteresseerden wordt het webinar ingericht.

Bijdrage

20 euro per deelnemer. met een maximum van 300 euro.