Hoe word je een top vrijwilligerscoach in 300 minuten.

Doorloop onze leermodule vrijwilligerscoach in 20 stappen.

Hoe werkt het?

Onze leermodule is onderverdeeld in 20 stappen met op het einde een uitsmijter. Elke stap vertrekt van een leerfilmpje tussen de 7 minuten en 15 minuten. Vaak eindigt een leerfragment met een opdracht waarin we je vragen om de inzichten toe te passen op jouw unieke situatie. Als je de volledige module doorloopt, garanderen we je dat alle kernthema's aan bod komen waar je mee te maken krijgt als je op een dynamische, toekomstgerichte manier je vrijwilligerswerking wil ondersteunen als vrijwilliger of beroepskracht.

Heb je vragen, suggesties of bedenkingen aarzel dan niet om te mailen naar Walter.

Tip: Start met het bekijken van de video. Leg de video stil als je wordt uitgenodigd om een opdracht te maken. We nodigen je uit om de bijhorende pdf uit te printen alvorens je start met het bekijken van de video. In de pdf is ook ruimte voorzien om de opdracht te maken. 


Een kort overzicht van de volledige training

Je kan alle 20 stappen doorlopen of je kan op zoek gaan naar die concrete stap die je nu nodig hebt om een vraag of zorg aan te pakken.

We bieden een routeplan aan om snel het thema te vinden waar je naar op zoek bent:

Ben je op zoek om de context beter te begrijpen waarbinnen we vandaag vrijwilligerswerk mogen uitrollen, neem dan stap 1 en stap 2.

Ben je op zoek naar het fundament, het basiskader waarbinnen je vrijwilligerswerk kan organiseren, dan raden we je stap 3 aan - rond leiding geven stap 4, rond het scherp zetten van je missie stap 5, rond het vertalen van je missie in een praktische visie stap 6, rond het scherp zetten van je waardenkompas om dan in stap 7 te gaan voor een sterke programmatie en te zorgen dat je samenwerkt met een sterk dragend team (of bestuur) in stap 8.

Ben je op zoek naar vorming in de diepte van je trekkers of vrijwillgerscoachen, dan raden we je het stuk aan van de grondhoudingen. In stap 9 maak je kennis met het basisidee van de grondhoudingen. In stap 10 verdiepen we drie grondhoudingen die de persoonlijke leiderschapsstijl versterken, in stap 11 maak je kennis met 3 grondhoudingen om de teamkracht te vergroten en in stap 12 breken we een lans voor zelfzorg.

Ben je op zoek naar een aantal praktische hefbomen om je vrijwilligerswerking te optimaliseren, dan geven we je in stap 13 tips om optimaal te vergaderen, in stap 14 tips rond het vinden van nieuwe vrijwilligers, in stap 15 tips om de kas te vullen (fundraising) en in stap 16 tips om goed (intern - extern) te communiceren.

Ben je op zoek naar spitstechnologie of echt verdiepende thema's, dan kan je in stap 17 de levenscyclus ontdekken van een vrijwilligerswerking en handige tips om daar mee om te gaan. In stap 18 hebben we het over vernieuwend, pionierend vrijwilligerswerk en starten van nieuwe groepen. In stap 19 geven we tips voor een optimale samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. En in stap 20 zoomen we in op het grote belang van connectie tussen alle vrijwilligers op een doordachte wijze en stellen we voor om een helder waarderingsbeleid uit te bouwen.

We ronden nog af met een warme oproep om LevensLang Leuk Leren tot een vast onderdeel te maken van je vrijwilligerswerking.

Stap 1: Van veranderingen binnen de gekende wereld naar een verandering van werelden.

In stap 1 maak je kennis met de turbulente omgeving waarbinnen je jouw vrijwilligerswerking mag uitrollen. Vaak onderschatten we de snelheid waarmee alles verandert. Tegelijk kan die transitie waarbinnen we ons nu bevinden je als vrijwilligerscoach onzeker maken. De kernboodschap is dat we ons geen grote zorgen moeten maken. De nieuwe samenleving die naar ons toekomst is heel vrijwilligersvriendelijk.

Stap 1 B Transitie
PDF – 2,9 MB 116 downloads

Stap 2: Vergeet de eva-lutie niet.

De huidige context waarin je vrijwilligerswerk uitrolt, is een context waarin de vrouwelijke energie zich nog volop aan het doorzetten is, complementair aan de mannelijke energie. Vooral de wat traditionelere vrijwilligerswerkingen zien dit vaak over het hoofd. Meteen krijg je heel wat interessante tips om je vrijwilligerswerking te optimaliseren rekening houdend met deze trend in onze samenleving. Het leerfragment zet het een beetje wit-zwart. In de praktijk werkt dit thema door met heel wat meer nuances. Maar door het wat uit te vergroten kan het helpen om het scherper te zien en er zo rekening mee te houden in je aanpak.

Stap 2 Bde Eva Lutie
PDF – 574,0 KB 102 downloads

Stap 3: Leiden, managen, coachen.

In dit leerfragment maken we je vertrouwd met de drie rollen die je als vrijwilligerscoach kan opnemen. We nodigen je vooral uit om de leiderschapsrol sterker uit te diepen omdat deze rol van groot belang is voor het toekomstig vrijwilligerswerk.

Stap 3 Leiden Managen En Coachen
PDF – 4,1 MB 108 downloads

Stap 4: Maak jouw vuurtoren.

In dit leerfragment staan we stil bij één van de belangrijke bouwstenen voor een goede vrijwilligerscoach die de rol van een inspirerend leider op zich neemt. Het gaat om het ruimte maken om helderheid te krijgen over twee kernvragen. Vraag 1: wat wil je binnen drie jaar bereiken met je vrijwilligersgroep. Probeer het zo concreet mogelijk te omschrijven. En even belangrijk is stil staan bij vraag 2: waarom wil je dat. Eens dit helder is, kan je van hieruit heel wat processen verder uitlijnen voor een boeiende vrijwilligerswerking met toekomst en heb je meteen de basis voor de missie van jouw unieke vrijwilligersgroep.

Stap 4 Bde Vuurtoren
PDF – 1,4 MB 114 downloads

Stap 5: Werk een visie uit.

In dit leerfragment krijg je het vervolg op het uitwerken van een missie in een visie waar je jouw vrijwilligerswerking op kan afstemmen. We zoeken concrete vaarroutes die je je kan voorstellen (visie) die we best volgen willen we onze missie op lange termijn bereiken. De visie is concreter dan de missie en bruikbaar als oriëntatiemateriaal voor je dagelijkse operationele werking.

Stap 5 Bwerk Een Visie Uit 22 00 44
PowerPoint – 2,3 MB 102 downloads

Stap 6: Wat zijn je waarden?

In dit leerfragment krijg je tips hoe je verbindende waarden kan ontdekken voor jouw vereniging. Je leert ook mee de belangrijke rol van waarden plaatsen in het vrijwilligerswerk. Ze zijn een kompas voor moeilijke momenten en kunnen preventief zorgen dat heel wat zorgen verdampen. We ronden het drieluik missie, visie en waarden af met een voorbeeld hoe een organisatie (OKRA) dit heeft uitgewerkt en gepromoot binnen de organisatie.

Stap 6 Bwaardenpptx
PowerPoint – 2,5 MB 101 downloads

Stap 7: Maak je actieplan.

In dit leerfragment krijg je een aantal tips om een aantrekkelijke jaarplanning te maken met ook een passend stappenplan. Het maken van je jaarplanning of het uitrollen van je actieplan is één van de belangrijkste momenten in een vrijwilligerswerking. Als dit goed verloopt, met grote betrokkenheid van iedereen en openheid om te durven experimenteren, dan verhoog je de kansen dat jouw vrijwilligerswerking verder groeit en bloeit.

Stap 7 Bmaak Een Actieplan
PDF – 2,1 MB 105 downloads

Stap 8: Bouw een dreamteam.

In dit leerfragment geven we enkele aanzetten om door te groeien tot een sterke verbindende trekker van vrijwilligersteams. We hebben het over de bijenherder die inzet op betrokkenheid en toch durft te sturen als het nodig is. Tot slot is er aandacht voor het grote belang om te leren delegeren.

Stap 8 Bbouw Een Dreamteam
PDF – 1,1 MB 108 downloads

Stap 9: De zeven grondhoudingen van een vrijwilligerscoach.

In dit leerfragment ontdek je het belang om je grondhoudingen in kaart te brengen van je vrijwilligerswerking zowel je remmende als je versterkende. Een vrijwilligerswerking die kan terugvallen op positieve grondhoudingen heeft meer extra troeven in huis en zal vaak veel gemakkelijker nieuwe vrijwilligers vinden.

Stap 9 Grondhoudingen
PDF – 2,5 MB 100 downloads

Stap 10: De eerste drie persoonlijke grondhoudingen.

Als coach van vrijwilligers zijn de grondhoudingen van waaruit je leiding geeft heel erg belangrijk. We bekijken in drie stappen zeven grondhoudingen die wereldwijd overal terugkomen bij leidinggevenden die het verschil maken in heel verschillende settings. Als je deze grondhoudingen ontdekt, oefent en echt integreert, zet je grote stappen vooruit als vrijwilligerscoach. We starten met de eerste drie grondhoudingen die te maken hebben met je persoonlijke leiderschapsstijl. Grondhouding 1 nodigt je uit om initiatief te nemen, niet afwachten maar aanpakken. Grondhouding 2 nodigt je uit om vanuit een focus of einddoel te werken, begin met het einde. Grondhouding 3 nodigt je uit om je tijd goed in te zetten op belangrijke zaken, contacten en initiatieven die echt het verschil maken. Hoofdzaken altijd onderscheiden van bijzaken.

Stap 10 B 3 Persoonliijke Grondhoudingen
PDF – 3,2 MB 127 downloads

Stap 11: De drie grondhoudingen die draaien rond samenwerken.

In dit leerfragment gaan we dieper in op de drie grondhoudingen die een coach van vrijwilligerswerk stimuleren om intens en duurzaam samen te werken met zijn team, zijn medewerkers. Grondhouding 4 gaat over de uitstraling, dat je echt gelooft en inzet op de 'kracht van samen' of  'gaan voor win-win'. Grondhouding 5 nodigt je uit om diep te luisteren en hartelijk te spreken. Grondhouding 6 nodigt je uit om in te zetten op synergie. Er op vertrouwen dat intens samenwerken problemen omzet in uitdagingen en in zich de kiem draagt voor onverwachte oplossingen die ontstaan door het samenleggen van ieder zijn stukje waarheid en wijsheid.

Stap 11 Bgrondhouding 45 En 6
PDF – 2,5 MB 101 downloads

Stap 12: Grondhouding 7 - zet in op zelfzorg.

In dit leerfragment verwijzen we naar het grote belang van zelfzorg ook voor trekkers van vrijwilligerswerk en ook voor alle vrijwilligerscoachen. Zelfzorg gaat over vier dimensies (fysiek, relationeel, kennis en zingeving) die je probeert in balans te houden door zelf initiatief te nemen. Je nooit lastig voelen als je tijd neemt om je als vrijwilligerscoach te herbronnen. Op het einde van dit leerfragment is er ook een interessante oefening waarmee je kan ontdekken welke grondhouding reeds goed zit bij jou en welke grondhouding je kan verbeteren. De kern van de grondhoudingenbenadering is dat je door het nemen van kleine initiatieven permanent kan werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en dat geeft een vervullend gevoel. Je zal merken dat je echt mooi kan groeien in je rol als trekker van het vrijwilligerswerk. Laat de tijd en jouw persoonlijk engagement zijn werk doen.

Stap 12 Grondhouding 7 Zelfzorg
PDF – 1,6 MB 104 downloads

Stap 13: Maak van overlegmomenten, topmomenten.

In dit leerfragment krijg je een aantal tips hoe je als trekker van vrijwilligersteams je vergadermomenten tot unieke momenten kan maken die echt meerwaarde genereren voor je werking.

Stap 13 Maak Van Overlegmomenten Topmomenten
PDF – 1,4 MB 106 downloads

Stap 14: Hoe vind je nieuwe vrijwilligers?

In dit leerfragment gaan we op zoek naar een planmatige aanpak om nieuwe vrijwilligers te vinden voor je vereniging. Het is in deze transitietijd een opdracht voor veel verenigingen om op zoek te gaan naar verjonging en een vernieuwde instroom van vrijwilligers. Met de juiste initiatieven, een strategische aanpak, een sterk team en een gepaste focus is het zeker haalbaar als vrijwilligerscoach om dit tot een goed einde te brengen. We stellen drie methoden voor die je op elkaar kan laten inwerken: vissen, jagen en sluipschutter spelen.

Stap 14 Hoe Vind Je Nieuwe Vrijwilligers
PDF – 2,0 MB 107 downloads

Stap 15: Fundraising.

In dit leerfragment word je als vrijwilligerscoach uitgenodigd om het thema fundraising mee te nemen in je aanpak. Het is hierbij belangrijk om scherp te krijgen waar je middelen voor nodig hebt, een goede fundraisingmix samen te stellen en een sterk team te bouwen dat je hierin wil bijstaan.

Stap 15 Bfundraising 22 00 39
PDF – 1,1 MB 105 downloads

Stap 16: Communicatie.

In dit leerfragment onderlijnen we het belang van een goede communicatiestrategie voor een vereniging. Ook hier bouw je best een kleine cel die dit opvolgt. Een goede communicatiestrategie stemt verschillende communicatiekanalen op elkaar af. Belangrijk is om communicatie op lange termijn te bekijken en vanuit een toekomstgerichte visie te werken aan verbeteracties.

Stap 16 Bcommunicatie
PDF – 1,5 MB 109 downloads

Stap 17: Ontdek de levenscyclus van je vrijwilligersgroep.

In dit leerfragment geven we uitleg over de levenscyclus van vrijwilligersgroepen. Als je kan herkennen in welke fase je vrijwilligersgroep zit, kan je ook je coachingsstijl hierop aanpassen. We verwijzen ook naar het belang van de dubbele houding van aanmoedigen en uitdagen die vrijwilligersgroepen kunnen helpen dynamiseren.

Stap 17 Ontdek De Levenscyclus Van Je Groep
PDF – 1,7 MB 102 downloads

Stap 18: Opstarten van nieuwe vrijwilligersgroepen.

Als vrijwilligerscoach mag je soms ook wat visionair zijn. Waarom niet in de omgeving van bestaande trouwe vrijwilligersgroepen experimenteren met compleet nieuwe groepen die vrijwilligen op een nieuwe wijze. Als men deze initiatieven faciliteert, verzeker je de lange termijn van je vrijwilligerswerking. De kunst is tevens te zorgen voor intelligente dwarsverbindingen tussen de bestaande werkingen en de vernieuwende werkingen.

Stap 18 Opstarten Van Nieuwe Vrijwilligersgroepen
PDF – 1,3 MB 94 downloads

Stap 19: Samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers.

In dit leerfragment breken we een lans voor een goede samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Samen kunnen ze de vrijwilligersorganisatie naar een hoger niveau tillen. In de kern zijn we allemaal medewerkers gedreven door eenzelfde missie en visie. We moeten voorkomen dat beide groepen tegenover elkaar staan. Ze moeten elk hun unieke eigen rol kunnen spelen.

Stap 19 Bsamenwerking Beroepskrachten Vrijwilligers
PDF – 1,6 MB 98 downloads

Stap 20: Vrijwilligers verbinden en waarderen.

In dit laatste leerfragment brengen we nog twee sleutelvaardigheden onder de aandacht: verbinden en waarderen. Vrijwilligers die zich warm verbonden en echt geconnecteerd weten met de groep, de vereniging zijn loyaal en bouwen mee de vereniging op. Het is goed om dit intern praktisch te organiseren. Je mag vrijwilligers ook waarderen in functie van hun inzet. Hoe meer inzet, hoe meer waardering zonder dat andere vrijwilligers het gevoel krijgen dat hun inzet minder waardevol is. Werken met een waarderingsladder kan een grote troef zijn in eigentijds vrijwilligerswerk als hierover een goede dialoog wordt gevoerd in combinatie met een transparante communicatie rond de samen gemaakte afspraken.

Stap 20 Vrijwilligers Verbinden En Waarderen
PDF – 1,1 MB 103 downloads

Tot slot: Levenslang Leuk Leren

In dit afrondend leerfragment breken we een lans om permanent leren te integreren in de vrijwilligerswerking op vele manieren. Er zal op termijn een rechtstreeks verband zijn tussen vrijwilligersorganisaties die hun vorming en training hebben opgewaardeerd en hun vermogen om als organisatie mee te zijn met de transitie die op ons af komt.

Tot Slot Levenslang Leuk Leren
PDF – 1,8 MB 96 downloads